Vårt miljöarbete

Effektivt och hållbart arbete går hand i hand

I vår vardagliga arbetsprocess ingår miljö, hållbarhet och framtid. Så långt som möjligt arbetar vi för att minska våra utsläpp och att ta väl hand om vårt avfall. Vi börjar sorteringen av material redan under tiden som vi renoverar ditt tak. Hela 95% av allt vårt avfall går till återvinning.

Såhär jobbar vi på VESIVEK med fokus på miljön

Minskade utsläpp

Minskade utsläpp

För att minska våra utsläpp och vårt klimatavtryck har vi arbetat fram en energieffektiv process. Bland annat har vi alla maskiner, vi kommer behöva för att slutföra arbetet, på plats. Dessa körs därmed inte fram och tillbaka. För att undvika onödiga resor och för att effektivisera arbetet.

Majoriteten av våra fordon är miljöklassade inom EU.

Grundlig kontroll av behov

Grundlig kontroll av behov

Våra takexperter genomför en VårtTak™ kontroll av ditt tak för att du och vi ska få en grundlig förståelse av vad som behövs göras.

Kontrollen hjälper oss att få en tydlig bild över hur vi ska lägga upp arbetet och om det räcker med en renovering för att återställa taket. Så att man på så vis kanske kan undvika ett omfattande takbyte.

Smarta materialval

Smarta materialval

Vi använder oss endast av högkvalitativa och hållbara material i vårt arbete. Det gör att din renovering eller ditt takbyte kommer att hålla i många år framöver.

Materialen vi använder gör också att du minimerar underhållsarbete där produkter med miljöfarliga ämnen kan ingå.

Noggrann avfallshantering

Noggrann avfallshantering

Under tiden vi byter ditt tak påbörjar vi sorteringen av avfall. När vi återvänder till vår depå är det lätt för våra ansvariga där att ta hand om och återvinna materialet.

95% av allt avfall går till återvinning.

Fossilfritt stål i samarbete med SSAB 

From 2026 kommer vi att använda oss av fossilfritt, målat stål till våra takprodukter så som tex. hängrännor, fästen, skenor och ställningar. SSABs Fossil-freeTM-stål har egenskaper som är ovärderliga inom takbranschen. Det är tåligt, har lång livslängd och är återvinningsbart.

Att ta sitt ansvar och arbeta hållbart är viktigt både för oss och SSAB, därför vill vi möjliggöra långsiktiga och hållbara val för våras kunder vid talkrenovering.

 

Fossilfritt stål i samarbete med SSAB 

Vår klimatsmarta arbetsprocess

Vi på Vesivek har tagit fram en energieffektiv process som vi utgår ifrån när vi renoverar ditt tak. Den gör att vi både kan färdigställa taket på kortare tid och samtidigt minska vårt klimatavtryck.

 

Maskiner på plats

Maskiner, t.ex. lyftkranar, som vi behöver för att kunna färdigställa din takrenovering finns på plats under hela arbetet. Det gör att onödiga transporter fram och tillbaka med fordonen undviks och jobbet kan dessutom slutföras snabbare.

 

Sortering påbörjas hos kunden

Redan under takläggningen påbörjar vi vår sorteringsprocess. Vi sorterar metall, krossade takpannor, trä, blandat avfall och farligt avfall i anpassade behållare.

 

Material skärs på plats

Material som till exempel stuprännor måttas och skärs till på plats hos våra kunder. Det gör att måtten aldrig blir fel och vi undviker att material går till spillo.

 

Egen produktion av material

Vi har egen produktion av plåtprodukter i vår fabrik. Det innebär att vi tillverkar de produkter vi behöver till ditt hus och sitter inte på ett onödigt stort lager av produkter vi inte behöver.

 

Närhet till kunden

Vårt unika koncept kräver en viss närhet till våra depåer. För att förhindra onödiga transporter och utsläpp utför vi i nuläget takrenoveringar i hela Mälardalen och Södermanland.

Vi kan solceller

Vi arbetar med framtidens tak – solceller! Dessa paneler skapar förnybar energi och är ditt hållbara alternativ. Efterfrågan på solceller blir allt större. Dels med anledning av den ekonomiska vinningen som finns i det. Men den mest betydelsefulla anledningen är att konsumenter har blivit mer medvetna om världens behov av förnybar energi. Det gör att fler väljer tak för framtiden!

 

 

 

 

 

Solceller är ditt klimatsmarta val

Solenergi är ett rent och klimatsmart sätt att ta tillvara solens strålar. Solceller är ett klimatsmart val och det höjer även värdet på din fastighet och de sänker dina elkostnader.

Solcellers påverkan på miljön sker endast under tillverkning av panelerna.

Detta motsvarar i längden väldigt lite i jämförelse med den mängd energi som en solpanel i slutändan producerat efter sin minst 25-åriga livslängd.

95% av allt avfall går till återvinning

 

Metall

100% återvinning

 

Takpannor

100% återvinning

 

Trä

90% återvinning

 

Restavfall

10% Målat trä och övrigt restavfall

Arbetsmiljö på Vesivek

Utöver vårt hållbarhetstänk rent miljömässigt så är också våra anställdas arbetsmiljö mycket viktig för oss. Säkerhet, arbetsrättsliga villkor och en fantastisk företagskultur är stadiga grundpelare på Vesivek.

Vi främjar mångfald och inkludering. På Vesivek jobbar vi med en positiv laganda i ett starkt team, i med och motvind.

Arbetsmiljö på Vesivek

Kontakta oss för att starta resan mot ett nytt, hållbart tak!