Planerar du renovera ditt tak med av Eternit?

Tak av Eternit är tillverkat av ett asbestcement som betår av ca 90% cement och 10% asbest. Asbest är ett hälsovådligt och innehåller ämnen som är cancerframkallande och skall hanteras med stor försiktighet. För att företag skall få sanera tak innehållande asbest krävs särskilda tillstånd av Arbetsmiljöverket med en rad föreskrifter och krav. Vi renoverar tak av eternit inom området markerat på kartan nedan.

Kontakta oss om du har planer på att renovera ditt tak med eternit!

Vesivek säkerställer att tillstånd finns för rivning och hantering av tak med eternit

Vesivek säkerställer att tillstånd finns för rivning och hantering av tak med eternit

Vesiveks partner har erforderliga tillstånd och stor erfarenhet av att riva och sanera tak med eternit. Personal testas och utbildas enligt gällande regler.

Korrekt hantering och utrustning vid rivning

Korrekt hantering och utrustning vid rivning

Vi arbete med asbest krävs särskild skyddsutrustning och metodik. När Vesivek renoverar ett eternittak har vår rivningspartner rätt utbildning och material för ändamålet.

Avfall tas hand om på rätt sätt

Avfall tas hand om på rätt sätt

Vesiveks partner för rivning av eternit säkerställer och dokumenterar allt avfall som innehåller eternit och transporterar det till en godkänd avfallsanläggning.

VIDEO: Här kan du se hur Vesivek renoverar tak med asbest..

Ta första steget mot ditt nya tak genom att ringa Taklinjen