Planerar du renovera ditt tak med av Eternit?

Tak av Eternit är tillverkat av ett asbestcement som betår av ca 90% cement och 10% asbest. Asbest är ett hälsovådligt och innehåller ämnen som är cancerframkallande och skall hanteras med stor försiktighet. För att företag skall få sanera tak innehållande asbest krävs särskilda tillstånd av Arbetsmiljöverket med en rad föreskrifter och krav. Vi renoverar tak av eternit inom området markerat på kartan nedan.

Kontakta oss om du har planer på att renovera ditt tak med eternit!

 

Vesivek har tillstånd för att riva och renovera tak med Eternit

Vesivek har erforderliga tillstånd och stor erfarenhet av att montera ner eternittak. Vår personal utbildas och testas fortlöpande.

 

Korrekt hantering och utrustning vid rivning

Vi använder korrekt skyddsutrustning och metodik när vi renoverar ett tak med eternit. Både avseende rivning och hantering.

 

Vi transporter bort allt avfall

Vesivek sorterar och tar hand om avfallet och transporterar eterniten till godkänd avfallsanläggning.

Här kan du se hur Vesivek renoverar tak med asbest..

Ta första steget mot ditt nya tak genom att ringa Taklinjen