Säker takrenovering

Säkrare takrenoveringar – tryggare leveranser

Fallolyckor är en av de vanligaste orsakerna till skador inom byggsektorn. För att förebygga och minimera riskerna är en proaktiv inställning och ett systematiskt arbetssätt en nödvändighet.  Särskilt viktigt är att använda rätt och ändamålsenlig utrustning och fallskydd vid arbete på hög höjd.

Säkrare takrenoveringar - Vesivek vill ligga steget före!

Vi på Vesivek vill som branschledare ta ett stort ansvar genom att agera som föredöme inom branschen och arbetar därför löpande med att utveckla vårt säkerhetsarbete.  Både under planering inför en renovering, såväl som under genomförande, beaktas risker i vårt arbete. För varje objekt upprättas en särskild arbetsmiljöplan.

Säker ställning

Säker ställning

Vesivek använder fallskydd och byggnadsställning enligt gällande regler vid takrenoveringar. Dessa skyddar och minskar risker för fall men ger även ett bra skydd för hus och tomt. En byggnadsställning även utformad så den fångar upp eventuella fallande maskiner eller produkter om sådan incident skulle inträffa.

Ergonomi

Ergonomi

En ställning gör även att montage kan ske med bättre ergonomi för montörer. Tex genom att montage kan ske med på bättre arbetshöjd, effektivare och bättre arbetsställning.

Kvalitet

Kvalitet

Med en korrekt skyddsställning ökar precisionen i montaget. Särskilt viktigt för Vesivek plåtslagare som därmed kan arbeta lättare med tex fall i hängrännor m.m.

VIDEO: Vesivek och säkerhet

Ta första steget mot ditt nya tak genom att ringa Taklinjen