5 sätt för bostadsrättföreningar att sänka sina driftkostnader

Bostadsrättsföreningar har minst sagt stött på ekonomiska utmaningar under de senaste åren. 2024 förväntas fortsätta med ökade driftkostnader. Trots dessa påfrestningar finns det strategier som föreningar kan överväga att ta till för att sänka sina kostnader och främja hållbarhet.

Ett par tuffa år för bostadsrättsföreningar med ekonomiska utmaningar

När vi ser tillbaka på de senaste åren kan nog de allra flesta som bor i bostadsrätter känna igen sig i höjda avgifter. Däremot kunde vi vid årsskiftet ana en liten ljuspunkt för 2024 på grund av en förväntad nedåtgående inflation. Men bostadsrättföreningarna spås ändå att drabbas av avgiftshöjningar till följd av de ökade driftkostnaderna, speciellt för energi.

5 sätt för bostadsrättföreningar att sänka sina driftkostnader

Ekonomiska påfrestningar skapar efterfrågan på energisnåla lösningar

Efterfrågan på lösningar som kan minska elförbrukningen i bostadsrättsföreningar är hög. Många söker efter alternativ för att kunna undvika allt för höga avgiftshöjningar och det finns faktiskt åtgärder för styrelsen i en BRF att diskutera.

Det kan bostadsrättsföreningar göra för att sänka elkostnaderna

1. Se över föreningens gemensamma utrymmen

Mindre men ack så effektiva åtgärder som kan påverka driftkostnaderna är att till exempel byta ut lampor till LED-lampor. Att installera ljussensorer eller uppgradera de gamla tvättstugorna och torkrum sänker drastiskt er förenings energiförbrukning.

2. Ta kontroll över kostnaderna genom appar och AI

Ingen har väl missat AI:s intåg och den har numer en självklar plats även när det kommer till beräkning av elförbrukning. Idag finns det fler smidiga och lättnavigerade alternativ som ger er kunskaper nog för att ta kontroll över er elkonsumtion. Detta gör att ni som förening numer kan ta kloka beslut baserade på insamlad data och därmed minska era kostnader och er miljöpåverkan.

3. Skjut inte på underhållsarbetet – tänk långsiktigt

De högre kostnaderna gör att många väljer att skjuta på underhållsarbetet och hålla i sina pengar. Att göra det är inte bara en kortsiktig lösning som kan bli oerhört kostsam, det kan också vara rentav olagligt.

vi har lång erfarenhet och kunskap om takbyte på bostadsrättsföreningar

Nya lagkrav på underhållsplaner fr.o.m. 2024 för bostadsrättsföreningar

Under 2024 kommer nya lagar gällande underhållsarbete för BRF:er att träda i kraft. Detta innebär att det finns krav på underhållsplaner för nyproduktioner och nybildade bostadsrättsföreningar. Dessa måste kunna påvisa planerade underhållsåtgärder för 50 år framåt, på de delar av fastigheten som föreningen ansvarar för. Det kan vara till exempel byte av fasad, insättning av nya fönster, eller ett takbyte.

Att följa underhållsplanen är av högsta vikt eftersom man riskerar att skadorna på fastigheten blir större och mer omfattande om man skjuter på, till exempel, en takrenovering. Mindre skador i ytskiktet kan leda till att fukt och väta tar sig ner i tätskiktet och skapar betydligt mer omfattande skador och leder till ett större och mer kostsamt renoveringsarbete i framtiden.

4. Gemensamt elavtal

Att implementera ett gemensamt elförsörjningsavtal innebär i de allra flesta fall lägre elkostnader än individuella avtal. Återbetalningstiden för att gå över till ett gemensamt avtal ligger på cirka 2 år.

Brf Solpaneler - sänk dirftkostanderna på er brf med solceller

5. Investera i solceller!

Sist men inte minst, snarare tvärt om. Solcellsinstallation är den mest betydande åtgärden för en BRF när det kommer till att sänka kostnaderna för energiförbrukningen.

Solcellsmarknaden har generellt nått nya rekord under de senare åren. Nu väljer även fler och fler BRF:er att installera solceller. Både som en långsiktig investering, för att sänka energikostnaderna och för att höja värdet på fastigheten.

Att föreslå en solcellsinstallation på styrelsemötet i din förening kan idag kanske kännas lite motigt med tanke på ekonomiskt rådande omständigheterna. Men fördelarna med solceller är många:

  • Finansiella fördelar

När BRF: en producerar egen el behöver man inte köpa lika mycket el utifrån. Det kommer på sikt att ge avkastning i form av besparingar och eventuell försäljning av överskottsel.

  • Solceller höjer fastighetens värde

Människors ökade intresse för solceller som en energieffektiv lösning gör att BRF:er med solceller är mer attraktiva och därmed höjs fastighetens värde betydligt vid en solcellsinstallation.

  • Grön el

När en bostadsrättsförening välja att installera solceller minskar man både beroendet av fossila bränslen och föreningens totala koldioxidavtryck. Solceller innebär en BRF med grön och hållbar drift!

  • Oberoende trygghet

    Genom att producera sin egen el blir föreningen mindre beroende av externa elleverantörer och kan därmed undvika svängningar i elpriser.

Solpanel Bostadsrättsförening hjälper att sänka driftkostnaderna

Strategiska val för bostadsrättsföreningar är avgörande för dess ekonomiska stabilitet

Sammanfattningsvis kan det alltså vara helt avgörande för bostadsrättsföreningar ekonomi att utforska och implementera hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vi hjälper er med underhållsarbete på tak och solcellsinstallation

Vi har kunskap och erfarenhet av både takrenovering och solcellsinstallation på bostadsrättsföreningar. Varmt välkommen att boka en 15-minuters kostnadsfri rådgivning med vår takexpert för bostadsrätter – Lars Eriksson.

lar eriksson takexpert bostadsrätter

Solpaneler