Taksäkerhet

Taksäkerhet med 20 års funktionsgaranti

Hos oss får du högkvalitativa och marknadsledande produkter med branschens mest generös garantier. Vi lämnar alltid 20 års funktionsgaranti på våra taksäkerhets- och vattenavrinningsprodukter. Pålitligt och säkert. Experter och specialister på tak – helt enkelt! 

Rätt taksäkerhetsprodukter med professionell montering

Takstegar, snörasskydd, gångbryggor

De krav, regler och förordningar som gäller kring takskyddsanordningar för din fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24. Du som fastighetsägare är alltid ansvarig för att taket är säkert för exempelvis sotare och hantverkare. Vilken lösning som är bäst för ditt tak beror bland annat på fasadhöjd och taklutning.

I samband med ett takbyte ser vi till att du får rätt taksäkerhetsprodukter med professionell montering och installation.

Säkerhet vid takbyte

Säkerhet, garantier och långlivade materialval är viktiga aspekter i vårt arbete. Vesivek vill ligga steget före.

 

Proaktiv inställning

Vi arbetar proaktivt med säkerhetsfrågor.

 

Systematiskt arbetssätt

Vi har tydliga rutiner för allt arbete.

 

Rätt utrustning

Vi använder kvalitativ och bra utrustning.

 

Fallskydd

Vi monterar alltid fallskydd för en god arbetsmiljö.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med Säkerhet vid takbyte.

Ring taklinjen och boka en kostnadsfri takkontroll