Frågor och svar

Måste jag kontakta mitt elbolag när jag installerat solceller?

När du installerar solceller måste du eller din solcellsleverantör informera ditt elnätsbolag om installationen. Det krävs en ansökan för att få anläggningen ansluten till elnätet. Du måste också skriva ett nytt avtal för nätanslutning och eventuell försäljning av överskottsel. Det är viktigt att säkerställa att all dokumentation och överenskommelser är på plats för att din solcellsinstallation ska fungera korrekt och enligt regler och föreskrifter.

Kontakta elbolaget vid solcellsinstallation