Frågor och svar

Kan mitt elbolag neka min ansökan om att installera solceller?

Elbolaget kan inte neka din ansökan om att installera solceller bara för att du vill producera egen el. Du har enligt svensk lag rätt att installera solceller på din fastighet för egen elproduktion. Du måste dock följa elbolagets och elnätsägarens tekniska och administrativa krav, inklusive att ansöka om nätanslutning och eventuell försäljning av överskottsel. Informera elbolaget om din avsikt att installera solceller och följ deras procedurer för en korrekt och laglig installation.

Kontakta elbolaget vid solcellsinstallation