Frågor och svar

Hur låter en solcellsanläggning på en villa?

En solcellsanläggning på en villa låter vanligtvis inte. Solpanelerna själva är ljudlösa, och eventuellt ljud från växelriktaren, som omvandlar likström till växelström, är minimal och oftast inte hörbart inomhus. Därför anses solcellsanläggningar vara tysta och stör inte bostadens lugn.

Låter en solcellsanläggning?