Frågor och svar

Hur fungerar solceller?

Solceller omvandlar solljus till elektricitet genom att använda halvledarmaterial, vanligtvis kisel. När solens ljus träffar cellen, exciteras elektroner vilket skapar en elektrisk ström. Detta sker genom att energin från fotonerna separerar laddningsbärare som sedan genererar ström när de flödar genom en extern krets.

Hur fungerar solceller?