Frågor och svar

Får man ROT-avdrag vid en takomläggning?

Ja, en takrenovering omfattas av regler för ROT-avdrag.  En preliminär beräkning görs av oss vid offerttillfället och beräknas på arbetskostnaden för just din renovering.  Sen ombesörjer vi att på ditt uppdrag söka ROT hos skatteverket för de aktuella beloppen i samband med fakturering och betalning av faktura.