Frågor och svar

Använder ni egen anställd personal?

Ja, vi på Vesivek använder alltid egen utbildad personal på våra takprojekt.  Varje arbetslag har en arbetsledare och flera takmontörer.  Därutöver har vi egna plåtslagare som tillverkar och monterar alla plåtdetaljer så som takrännor, följe- och vindskiveplåtar, skorstenskragar m.m. De enda externa partner vi använder är för byggnation av skydsställning och sanering av asbest (vid eternitrenovering). Dessa uppgifter görs av särskilt certifierade företag. Ställningsfirman bygger fallskydd och ställning några dagar innan vi påbörjar en takrenovering och river den några dagar efter vi är klara. Vid renovering av tak med eternit eller asbest rivs och saneras taket av särsklit utbildad personal och företaget ser även till att avfallet kommer till avfallsanläggning för vidare hantering. Allt för att renoveringen sen skall gå säkert till. Som medlemmar i plåt- och ventilationsföretagen har vi kollektivavtal för våra anställda.