Frågor och svar

Använder ni egen anställd personal?

Ja, vi på Vesivek använder alltid egen utbildad personal på våra takprojekt.  Varje arbetslag har en arbetsledare och flera takmontörer.  Därutöver har vi egna plåtslagare som tillverkar och monterar alla plåtdetaljer så som takrännor, följe- och vindskiveplåtar, skorstenskragar m.m.  Den enda externa partner vi anlitar är för byggnation av skyddsställning.  Detta görs av ett certifierat ställningsbyggarföretag innan vi kommer och genomför takrenoveringen.  Det är också de som tar ned ställningen efter vi är klara på plats.  Som medlemmar i Plåt- och ventilationsföretagen har vi kollektivavtal för våra anställda.