Vintern är en bra tid att göra takrenoveringar

takrenovering på vintern har många fördelar

Vintern stundar och kanske även din kommande takrenovering! Ja, du hörde rätt. Takrenoveringar hör inte bara de varma och snöfria månaderna till. Vi på Vesivek erbjuder takrenoveringar året om. Vet du att det dessutom kan finnas fördelar med att genomföra sin takrenovering under vinterhalvåret? Ca 80% av svenskarna är omedvetna om detta. Därför berättar vi mer om möjligheterna och fördelarna med att renovera sitt tak på vintern.

– Faktum är att det inte bara går att byta tak på vintern. I vissa avseenden är det till och med bättre. Till exempel blir luftfuktigheten lägre på vintern vilket minskar risken för fuktskador, säger Jani Jylhä, vd på Vesivek.

En tredjedel av Vesiveks renoveringar görs under vintern

Även om det kanske låter underligt så är vintern en bra tid för takrenoveringar. Risken för att fukt kommer in i konstruktionen under renoveringen är minimal eftersom snö och frost skyddar dem mot skador från tunga fordon och material.

vintern är en bra tid för takrenovering

Säkerheten vid takrenoveringar är ännu viktigare under vintern

Kyliga förhållanden kan vara utmanande och men tack vare våra kunniga montörer, inarbetade rutiner och ett högt prioriterat säkerhetstänk kan vi erbjuda takrenoveringar året runt. Även på snötäckta tak.

Högkvalitativ säkerhetsutrustning som säkerhetslinor och trygga stegar samt anpassad klädsel gör att vi kan undvika halkolyckor och arbeta mycket effektivt trots låga temperaturer. Vi följer omfattande säkerhetsprotokoll för att skapa en trygg arbetsplats för samtliga medarbetare. Detta är extra viktigt på vintern!

Vintererbjudande

Takets brister syns tydligast under vintern

Snö på taket utgör inget hinder att genomföra en takkontroll. Eventuella problem med skador på takkonstruktionen upptäcks dessutom ofta infrån. Våra kontrollanter inspekterar alltid vind och insida av taket likväl som utsida och underlag.

Eventuella estetiska brister kan vara svårare att upptäcka men där känner ofta kunden själv till vilka problem man har med tex sandsläpp, slitage på pannor eller plåt osv. Om det förekommer flagning av färg, sprickor eller att ytmaterial inte sitter fast kan det vara tydliga indikation på risk för läckage. Men vi skottar bort den snö som eventuellt samlats på taket före rivningsarbetet. Utan någon extra kostnad.

Läckage ger ofta tydliga tecken i form av missfärgningar och eller gammal lukt, och vintertid bygger det ofta istappar eller isklumpar där kondens ansamlas när varm luft läcker upp genom taket.

Vid en takkontroll kontrollerar vi takets beskaffenhet, genomföringar och tätningar. Vi avsynar även takavvattning, hängrännor och taksäkerhetsinstallationer. Vi ser helt enkelt till att ditt tak kommer att vara redo för vårens påfrestningar av smältvatten och snö.

istappar och snö på tak till rött trähus

Risken för fuktskador ökar när uteluften är sval

Fuktskador uppstår inte bara på grund av yttre läckage, utan även genom kondens då varm luft läcker upp genom huset och möter kall ytterluft.

I äldre bostadshus är ventilation med självdrag ofta otillräcklig. Om ångspärren dessutom är dålig kan fukt passera genom bjälklaget ända upp till vinden. Om så är fallet är det extra viktigt att man har en vind och taklösning som har bra ventilation.

Dessa problem syns extra tydligt vintertid när luften utomhus och på vind är kall – då blir skillnaden mellan luft från insida och utsidan större och risken för kondensproblem ökar.

snötäckt tak med två skorstenar, klarblåhimmel i bakgrunden och snötäckta träd höger i bild

Fördelar med att utföra din takrenovering under vintern:

  • Den genomsnittliga luftfuktigheten är lägre
  • Snö och frost skyddar marken kring ditt hus
  • Den kalla luften gör att eventuella kondensskador blir lättare att upptäcka.
  • Taket blir tryggat mot snö och snösmältning under vinter och vår
  • Lägre efterfrågan på takrenovering medför kortare kötider hos takfirmorna och snabbare leveranstider av material för att få komma igång med din takrenovering
  • En lägre efterfrågan kan leda till lägre priser

Tidig vår är en krävande period för ditt tak

Att avvakta med din tänkta takrenovering till våren innebär att ditt tak ska klara en hel vinter till med allt vad det innebär. Tuffa väderförhållanden under vintern och för att inte tala om den tidiga våren när is och snö smälter bort. De är en krävande period för ditt tak att stå emot den fukt och väta som det ständigt utsätts för. Ett skört tätskikt är ofta inte starkt nog för övergångsperioden mellan vinter och vår. Så riskera inte att ditt taks aktuella brister förvärras genom att avvakta med en takrenovering till våren.

 

Säkra ditt tak med vår förmånliga finansieringslösning

Säkra ditt tak inför påfrestande årstider med en vinterrenovering. Tillsammans med Wasa Kredit kan vi nu erbjuda dig en förmånlig delbetalning som underlättar vid investeringen i din bostad. Den förmånliga finansieringslösningen är flexibel och kan när som helst förtidslösas utan extra kostnader.

 

Läs mer om vår finansieringslösning här