Vintern är en bra tid att göra takrenoveringar

Vesivek utför takrenoveringar även under vinterhalvåret

Vesiveks montörer håller värmen i alla väder. Vi genomför takrenoveringar och takkontroller som vanligt även under vinterperioden. Vårt effektiva koncept och skickliga montörer bygger ett väderskyddat tak från första renoveringsdagen.

 

Fördelar med takrenovering vintertid:

  • Den genomsnittliga luftfuktigheten är lägre
  • Snö och frost skyddar marken
  • Orsaker till kondens under taket är lättare att upptäcka
  • Skottning av taket ingår i priset
  • Taket blir tryggat mot snö och snösmältning under vinter och vår

Takets brister syns tydligast under vintern

Snö på taket utgör inget hinder att genomföra en takkontroll. Eventuella problem med skador på takkonstruktionen upptäcks ofta infrån. Våra kontrollanter inspekterar alltid vind och insida av taket likväl som utsida och underlag. Eventuella estetiska brister kan vara svårare att upptäcka men där jänner ofta kunden själv till vilka problem man har med tex sandsläpp, slitage på pannor eller plåt osv. Om det förekommer flagning av färg, sprickor eller att ytmaterial inte sitter fast kan det vara tydliga indikation på risk för läckage.

 

Läckage ger ofta tydliga tecken i form av missfärgningar och eller gammal lukt, och vintertid bygger det ofta istappar eller isklumpar där kondens ansamlas när varm luft läcker upp genom taket.

 

Vid en takkontroll kontrollerar vi takets beskaffenhet, genomföringar och tätningar. Vi avsynar även takavvatnning, hängrännor och taksäkerhetsinstallationer.

Särskilt uppmärksamhet bör ägnas innertak och vindar i bostadshus byggda på 60-, 70- och 80-talet.

Risken för kondens ökar när uteluften är sval

Fuktskador kan uppstå inte bara på grund av yttre läckage utan även genom kondens då varm luft läcker upp genom huset och möter kall ytterluft.

I äldre bostadshus är ventilation med självdrag ofta otillräcklig. Om ångspärren dessutom är dålig kan fukt passera genom bjälklaget ända upp till vinden. Om så är fallet är det extra viktigt att man har en vind och taklösning som har bra ventilation. Dessa problem syns extra tydligt vintertid när luften utomhus och på vind är kall – då blir skillnaden mellan luft från insida och utsidan större och risken för kondensproblem ökar.

En tredjedel av Vesiveks renoveringar görs under vintern

Även om det låter underligt så är vintern en bra tid för takrenoveringar. Risken för att fukt kommer i konstruktionen under renoveringen är minimal eftersom snö och frost skyddar dem mot skador från tunga fordon och material. Vi skottar bort den snö som eventuellt samlats på taket före rivningsarbetet, utan någon extra kostnad. På så sätt blir ditt tak förberett för vårens påfrestningar av smältvatten och snö.

Se här hur takrenovering går till på vintern.