Frågor och svar

Vilken typ av garantier erbjuder Vesivek?

Våra garantier i korthet:

Takmaterial och tillbehör

 • 20-25 års garanti på takplåt och 50 år för genomrostning.
 • 25 års funktionsgaranti för takplåt (inkl. färgbeständighet).
 • 20 års garanti för ytskikt, material- och produktionsfel.

Underlagstak och tätskikt

 • Divoroll Pro: 30 års produktgaranti för underlagets täthet.
 • Betongtakpannor:
 • 30 års produktgaranti för frostbeständighet, vattentäthet och brotthållfasthet (Benders).

Solcellspaneler

 • 25-30 års garanti på solcellspaneler.
 • 30 års garanti på infästning av solceller.
 • 87-90% av maximal effekt garanteras under de första 30 åren.
 • 10 års garanti för växelriktare.

Unik garanti kopplad till fastigheten

 • Garantin är knuten till fastigheten, inte köparen.
 • Smidig överlåtelse vid ägarbyte inom garantitiden.

Garantiprocess

 • Felanmälan via e-post eller telefon.
 • Fel måste anmälas senast en månad efter upptäckt.

Observera att för garantier gäller ibland särskilda villkor samt att skötselinstruktioner måste följas. Läs mer här.

Garantier       ¨ ¨