Täcker din försäkring en takläcka?

När olyckan är framme, täcker din försäkring en takläcka?

Många husägare tror felaktigt att alla typer av takläckor täcks av deras hemförsäkring, men när läckan väl slår till och man kontaktar sitt försäkringsbolag så upptäcker många dessvärre att så inte är fallet. Det är inte ovanligt att vi på Vesivek blir kontaktade av uppgivna husägare när läckaget är ett faktum och insikten om att reparationen måste bekostas av dem själva. 

Många tror felaktigt att deras försäkring täcker en takläcka

Jani Jylhä berättar att många kunder känner sig uppgivna när de felaktigt trott att försäkringen ska bekosta den här typen av takskador. Det är därför jätteviktigt att du som husägare noggrant ser efter vad som faktiskt ingår i din försäkring.

Hemförsäkringen gäller inte vid bristfälligt underhåll och yttre takläcka

Din hemförsäkring täcker vanligtvis inte skador på ditt tak som har uppstått till följd av bristfälligt underhåll och yttre läckage. Så som tex fuktskador skapade av smält is och snö. Därför är det oerhört viktigt att själv följa upp skicket på taket kontinuerligt för att undvika detta.

65% är ovetande om att deras försäkring inte täcker takläckor

Vesivek gjorde en undersökning i februari 2023 med hjälp av PFM Research. I undersökningen tillfrågade man 2100 personer. Hela 65% av dessa var dessvärre ovetande ifall deras försäkring täcker en eventuell takläcka eller inte.

Var extra uppmärksam under skiftet vinter till vår

Vi befinner oss just nu i den säsongen där vinter övergår till vår och snön smälter på taken. Om det vill sig illa kan fukten till följd av detta leta sig in under taket och börja skapa röta. Vill man undvika den kostnadskrävande takrenoveringen rekommenderar vi att underhålla sitt tak och vara uppmärksam på förändringar i det.

Var noggrann med att se över vad din försäkring täcker!

Så för att vara på den säkra sidan: Ta reda på vad din försäkring täcker så att du kan känna dig trygg, utifall något oväntat skulle inträffa. Och kontakta oss om du skulle misstänka läckage!

Artiklar Takbyte Takbyte