Vad kostar det egentligen att byta tak och vad påverkar priset?

Vad kostar det egentligen att byta tak och vad påverkar priset?

Det är många faktorer som påverkar priset vid ett takbyte.  De flesta vet att det är ett större underhållsprojekt som måste planera för.  Drar man ut på genomförandet riskerar man mer omfattande åtgärder än vad det behövt bli om det till exempel uppstår ett takläckage eller skador under tiden. Är du osäker på om det är dags för en takrenovering kan du ta hjälp av en takläggare för en konditionskontroll av ditt tak.

Här är lista på faktorer som normalt påverkar priset för en takomläggning:

Takets storlek och befintliga skick – Vilka delar måste bytas ut och vad kan behållas?  Åtgången av material och arbete beror även det på storleken av takytan.

Vinklar, utbyggnader och lutning – Takets utformning och om taket har många vinklar, om det är hög eller låg lutning på takytan samt om det finns olika utbyggnader så som takkupor mm påverkar priset.

Vilken typ av material är inblandat?  Plåttak eller betongpannor?  Olika typer av material har olika priser. Både på själva materialet (budget eller högre kvalitet/design) samt hur avancerat det är att  montera påverkar.

Kunskaper hos takläggaren.  Att byta tak kan vara avancerat och en mer erfaren takläggare kan påverka flera moment i genomförande såväl som val av teknik för bytet.

Totalentreprenad eller delad entreprenad.  Vid totalentreprenad ansvarar takentreprenören för arbetsmiljö och att lagar och regler efterlevs när jobb utförs på en konsuments räkning.  Om du som köpare anlitar fler företag för de olika delarna är det du som byggherre som ansvarar för att samordna allt arbetsmiljöansvar.

Utrustning & fallskyddsställning – används godkänd och säker utrustning, ingår rätt fallskyddsutrustning/byggställningar i priset?

Garantier – ingår garantier på arbete och material och hur långa är de? Olika garantier tenderar till att påverka priset beroende på innehåll.

Geografi – Var finns taket som skall bytas?  Priset varierar mellan olika orter beroende på tillgång till takbytare, frakter och ofta även om det är mindre orter och storstäder där tex trafikregler kan påverka på grund av olika tillstånd.

Vad skall man tänka på mer?

När du tagit in offerter på ditt takbyte så jämför alltid både helheten och det finstilta.  Ingår allt eller finns det någon rörlig del? Har du fått fast pris eller är delar rörliga kan påverka i stor omfattning.  Det är ganska vanligt att företag friskriver delar som de inte kunnat kontrollera i förväg eller om oförutsedda saker dyker upp som kan vara nödvändiga att göra för att säkerställa funktion och hållfasthets till exempel.

Gör en egen beräkning av kostnaden och kontrollera med din bank om finansiering.  Det kan vara bra att ha en del i budget för oförutsett och andra jobb som kan behövas före eller efter en takomläggning.  Oftast påverkar ett nytt tak intrycket av ditt hus så du vill genomföra mer underhåll av andra saker runt omkring för en fin helhet.