Vad kostar det egentligen att byta tak och vad påverkar priset?

Takmontör

Vad kostar det egentligen att byta tak och vad påverkar priset?

Det är många faktorer som påverkar priset vid ett takbyte.  De flesta vet att det är ett större underhållsprojekt som måste planera för.  Drar man ut på genomförandet riskerar man mer omfattande åtgärder än vad det behövt bli om det till exempel uppstår ett takläckage eller skador under tiden. Är du osäker på om det är dags för en takrenovering kan du ta hjälp av en takläggare för en konditionskontroll av ditt tak.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för att byta tak?

Takets storlek och befintliga skick

Vilka delar måste bytas ut och vad kan behållas?  Åtgången av material och arbete beror även det på storleken av takytan.

Takets vinklar, utbyggnader och lutning

Takets utformning och om taket har många vinklar, om det är hög eller låg lutning på takytan samt om det finns olika utbyggnader så som takkupor mm påverkar priset.

Vilken typ av material ska taket ha?

Är det plåttak eller betongpannor?  Olika typer av material har olika priser. Både på själva materialet (budget eller högre kvalitet/design) samt hur avancerat det är att  montera påverkar.

Takläggarens kunskaper

Att byta tak kan vara avancerat och en mer erfaren takläggare kan påverka flera moment i genomförande såväl som val av teknik för bytet.

Totalentreprenad eller delad entreprenad vid takbytet

Vid totalentreprenad ansvarar takentreprenören för arbetsmiljö och att lagar och regler efterlevs när jobb utförs på en konsuments räkning.  Om du som köpare anlitar fler företag för de olika delarna är det du som byggherre som ansvarar för att samordna allt arbetsmiljöansvar.

Utrustning och fallskyddsställning vid takbyte

Används godkänd och säker utrustning, ingår rätt fallskyddsutrustning/byggställningar i priset?

Garantier på utfört takbyte

Ingår garantier på arbete och material och hur långa är de? Olika garantier tenderar till att påverka priset beroende på innehåll.

Geografisk placering av byggplats

Var finns taket som skall bytas?  Priset varierar mellan olika orter beroende på tillgång till takbytare, frakter och ofta även om det är mindre orter och storstäder där tex trafikregler kan påverka på grund av olika tillstånd.

Övrigt du bör tänka på vid takbyte

När du tagit in offerter på ditt takbyte, jämför alltid både helheten och det finstilta.  Ingår allt eller finns det någon rörlig del? Har du fått fast pris eller är delar rörliga? Sådana aspekter kan påverka i stor omfattning.  Det är ganska vanligt att företag friskriver delar som de inte kan kontrollera i förväg. Det kan till exempel gälla oförutsedda saker som kan dyka upp under projektets gång och är nödvändiga att utföra för att säkerställa funktion och hållfasthet. 

Gör en egen beräkning av kostnaden och kontrollera med din bank om finansiering.  Det kan vara bra att ha en del i budget för oförutsett och andra jobb som kan behövas före eller efter en takomläggning.  Ett nytt tak ger huset ett lyft, vilket gör att man samtidigt vill utföra andra åtgärder, som att måla eller reparera någonting annat för att få en fin helhet.

 

Artiklar Takbyte Takbyte