Tryggt takbyte med marknadens mest generösa garantier

Vi på Vesivek strävar alltid efter högsta kundnöjdhet och maximal trygghet för våra kunder. När det är dags för att den stora investeringen som ett takbyte eller en solcellsinstallation innebär är det viktigt att du känner dig trygg med ditt val av takentreprenör. Utöver att takläggaren besitter erfarenhet och kunskap så bör du också noggrant se över vilka garantier som takföretaget erbjuder för att trygga din investering.

 

Vesiveks takmontörer installerar enligt leverantörens anvisningar. Därför kan vi erbjuda några va marknadens mest generösa garantier.

Vi utlovar kvalitetsarbete och generösa garantier

När du anlitar oss på Vesivek går vi i god för att arbetet kommer att utföras med kvalitet genom hela projektet.  Både när det gäller arbete och material. Vårt sätt att arbeta uppfyller högt ställda krav på både fackmannamässigt utförande såväl som tidsplanering.  Det innebär att både kvalitet och noggrannhet genomsyrar allt ifrån vårt arbete och montering till material. Utöver detta så erbjuder vi också några av marknadens mest generösa garantier.

Glasklara garantier, inga konstigheter!

Vår praxis när det kommer till våra garantier lämnar inget utrymme för otydligheter. De är glasklara och skulle du mot all förmodan få ett problem med ditt nya tak har vi en lösning på det. Vi finns ett telefonsamtal bort!

 

Takpannor

Alltid 10 års garanti på montage

Med vår erfarenhet och kunskap kan vi garantera att arbetet är utfört korrekt. Vi erbjuder alltid en 10-årig garanti på montagearbetet. Den omfattar även eventuella följdskador som uppstått på grund bristfälligt av montage eller undermålig installation. Skulle det visa sig att vi har brustit täcks detta av vår montagegaranti, helt utan kostnad.

 

Upp till 50 år på materialgaranti

Som vi nämnde tidigare så väljer vi både leverantörer och material med omsorg.  Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder långa garantitider och trygga tak.

  • 20 & 25 års garanti på takplåt och 50 år för genomrostning – Vår 25-åriga funktionsgaranti för takplåt innefattar garantier för färgbeständigheten.  För ytskiktet och material- och produktionsfel gäller 20 år. Uppstår genomrostning, alltså ett hål skapat av rost till följd av tillverkningsfel eller materialfel har du hela 50 års garanti!
  • Underlagstak – Divoroll Pro – BMI garanterar underlagets täthet i 30 år från installationstillfället.
  • Takpannor av betong – För produktionsfel på dina betongtakpannor eller om frostbeständighet, vattentäthet eller brotthållfastheten brister, lämnar Benders 30 års garanti i enlighet med sina garantivillkor.
  • Solcellspaneler – I enighet med tillverkarens garantivillkor erbjuder vi 15 års garanti på dina solcellspaneler.
  • Infästning av solceller – På produktgarantier för infästning lämnas 30 år av respektive tillverkare i enlighet med deras garantivillkor.
  • Effektgaranti för dina solceller – Vi erbjuder en 25-årig produktgaranti som avser en effekt på minimum 84% av maximal effekt.
  • Växelriktare – I enighet med tillverkarens garantivillkor erbjuder vi 10 års garanti för växelriktare i samband med solcellsinstallation.

 

Infästningar

Våra garantier tillhör fastigheten hela giltighetstiden ut och kan överlämnas till nästa ägare

Våra garantier är inte personliga, de tillhör den fastighet som är angiven på din faktura från och med genomförande datum. Den kan överlåtas till den nya ägaren när som helst under hela giltighetstiden. Så länge den nya ägaren är en privatperson.

 

TIPS!

Spara och förvara din faktura och kontraktshandling som värdehandlingar. Alla garantisedlar, underhållsinstruktioner, manualer och certifikat hittar du HÄR

 

Våra garantier omfattar inte

De fall som våra garantier inte omfattar är olyckor och skador som uppkommit till följd av att exempelvis belastning överskridit de referensvärden som angetts av Boverket vid montagetillfället. Eller skador som uppstått på grund av bristande skötsel eller underhåll.

För att undvika detta får du alltid med fullständig dokumentation vid slutfört takbyte. I dokumentationen finns det angett hur du på bästa sätt tar hand om ditt tak och ditt specifika takmaterial för att optimera livslängden. Skötselinstruktionerna finns även i ditt avtal. Här kan du läsa mer om skötselråd.

 

Trygga garantier, tryggt takbyte!

Önskar du läsa mer om våra garantier så hänvisar vi dig till: Våra garantier. För samtliga garantier gäller respektive tillverkares, vid respektive köptillfälle gällande, garantivillkor.  Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

Takbyte