Svea Stark ™

Svea Stark är ett klickfalstak där vi använder en betydligt högre klickfals än konkurrenterna. Detta för att försäkra oss om ett bättre utseende, en säkrare låsning och en mer kvalitativ monteringslösning. Genom att maskinellt vika plåten på takutsprånget garanterar vi ett slutresultat som både är vackrare och fungerar bättre.

Detta garanterar också större vridstyvhet så att plåten inte vrids i hårda väderförhållanden. Med Svea Stark har vi genomfört renoveringar på många K-märkta byggnader där det ställs höga krav på ett estetiskt tilltalande klickfalstak. Svea Stark passar särskilt bra på svagt lutande tak (ända ned till taklutning 1:9).

Färgurvalet består av sex alternativ: svart RR33, mörkbrun RR32, mörkgrå RR23, röd RR29, tegelröd RR750 och skogsgrön RR11.

Svea Stark ™

Svea Stark är ett klickfalstak där vi använder en betydligt högre klickfals än konkurrenterna, detta för att försäkra oss om ett bättre utseende, en säkrare låsning och en mer kvalitativ
monteringslösning.

  • Modern och tidlöst
  • Tillverkning i våra egna fabriker
  • SSAB Mattanova Beläggning
  • Sex färgalternativ