-”Taket var borta efter 45 minuter”

Erik Pärsson

Tips och en kostnadskalkyl visade att Vesivek var rätt val av leverantör

Det hela började med att jag var spekulant på ett äldre hus med stort renoveringsbehov. Det var oändligt mycket som behövde göras, men först och främst behövde taket åtgärdas.

Lägligt nog tipsade en granne om Vesivek och otroligt nog slutade det hela med att jag hann beställa takrenoveringen innan jag ens hade köpt huset.

Innan jag fattade mitt beslut undersökte jag flera alternativ. Bland annat bad jag mitt lokala byggvaruhus om en offert på material, detta utifrån scenariot att jag skulle ta tag i takprojektet ihop med några vänner. Det visade sig dock att prisskillnaden mot Vesivek var så liten att det inte var försvarbart att gå upp på taket själv.

Imponerad av det effektiva och grundliga arbetet med takbytet

När Vesivek inledde arbetet var jag på plats för att se hur det hela fortlöpte. Jag slogs genast av hur snabbt allt gick – alla som var på plats visste exakt vad som skulle göras och när. Effektiviteten var häpnadsväckande, kvaliteten var genomgående hög och stor noggrannhet ägnades åt alla detaljer. Taket kunde till och med rätas upp betydligt bättre än vad jag hade vågat hoppas på.

Jag var heller inte ensam om att förundras över hur snabbt och smidigt renoveringen fortskred. Inne i huset jobbade nämligen en hantverkare med att lägga nya golv och varje gång han kom ut för att hämta material häpnade han över framstegen. Det är så att man inte tror sina ögon, sade han till mig.

En granne sade samma sak – efter att Vesivek hade anlänt på morgonen hade han ägnat en stund åt morgonkaffet, när han tittade ut igen efter trekvart upptäckte han att mitt gamla tak var borta.

Rekommenderar Vesivek med värme

Sammanfattningsvis är jag är mer än nöjd över att ha överlåtit min takrenovering åt Vesivek. Då jag själv är gammal snickare hade jag nog kunnat utföra jobbet själv, men det hade tagit mig betydligt längre tid – och åtskilliga dagar hade gått åt till att bara städa upp efteråt. Nu fick jag ett nytt, fint tak av högsta kvalitet – och tomten rensad på varje spår av renoveringen. Vesivek är ett med andra ord ett företag som jag med värme kan rekommendera.

Före - Efter