Frågor och svar

Vilket tak passar bäst för solceller?

De bästa taktyperna för solcellsinstallation är betongpannor eller plåt. Dessa taktyper är enklast att montera solpanelerna på, vilket innebär att installationskostnaden är lägre jämfört med mer svårarbetade tak. Dessutom bör taket vara i gott skick med en lutning på mellan 15 till 50 grader och vara orienterat mot syd, väst eller öst för att anläggningen ska få en optimal elproduktion.

Typ av tak