Frågor och svar

Vad gör jag om jag inte är nöjd med min solcellsanläggning?

Om du inte är nöjd med din solcellsanläggning bör du först kontakta din solcellsleverantör för att diskutera dina bekymmer. De kan erbjuda teknisk support eller service för att lösa problemet. Om problemet kvarstår kan du överväga att rådgöra med en oberoende expert inom solenergi eller en konsumentrådgivare för ytterligare råd. Se även över ditt avtal för att förstå dina rättigheter gällande garantier och serviceavtal. Att hålla en öppen kommunikation med leverantören kan ofta leda till en effektiv lösning på eventuella problem med din solcellsanläggning.

Vad kan du göra om du är missnöjd med din solcellsanläggning?