Frågor och svar

Täcker försäkringen en takläcka?

Många husägare tror felaktigt att alla typer av takläckor täcks av hemförsäkringen. Vid kontakt med försäkringsbolaget upptäcker man ofta att reparationen inte täcks av försäkringen. Därför är det viktigt att se över vad som verkligen ingår i din försäkring.

Hemförsäkring och takläckage

  • Täcker vanligtvis inte skador orsakade av bristfälligt underhåll och yttre läckage (t.ex. fuktskador från smält is och snö).
  • Kontinuerlig uppföljning av takets skick är nödvändig för att undvika skador.

En undersökning från Vesivek och PFM Research (februari 2023) visade att 65% av 2100 tillfrågade var ovetandes om deras försäkring täcker takläckor.

Vanliga orsaker till läckage:

  • Smältande snö kan orsaka fuktproblem under taket och leda till röta.
  • För att undvika kostsamma takrenoveringar, underhåll taket och var uppmärksam på förändringar.

Kontrollera din försäkring vid läckage

  • Se över vad din försäkring täcker för att känna dig trygg.
  • Kontakta oss om du misstänker läckage!

Takläcka