Frågor och svar

ROT-avdrag och grönt avdrag för din solcellsinstallation

Vid en solcellsinstallation kan du välja mellan att nyttja ROT-avdraget eller avdraget för grön teknik. Som vi nämnt tidigare i artikeln ger ROT-avdraget dig en 30 %-ig skattereduktion på arbetskostnaden upp till 75 000 kr per år och person. Detta är som mest fördelaktigt om arbetskostnaden är hög. Grön teknik-avdraget ger dig istället 19,4 % för både arbets- och materialkostnader.

I de allra flesta fall är därför avdraget för grön teknik (också kallad grönt ROT-avdrag) mer gynnsamt just vid solcellsinstallationer. Men tveka inte att rådgöra med din installatör så kan de guida dig i ditt val utifrån din specifika taksituation.

ROT-avdrag eller grönt avdrag för solcellsinstallation