Frågor och svar

Måste jag ha bygglov för solceller?

Krav på bygglov varierar mellan olika kommuner. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller. Du eller din solcellsleverantör måste meddela ditt elnätsbolag om installationen och ansöka om att få anläggningen kopplad till elnätet. Ett nytt avtal för nätanslutning och eventuell försäljning av överskottsel kommer att behöva upprättas.

Bygglov för solceller