Frågor och svar

Kan man byta tak på vintern?

Byta tak på vintern – går det?

Fördelar med takbyte på vintern:

 • Lägre luftfuktighet minskar risken för fuktskador.
 • Snö och frost skyddar marken runt huset.
 • Kondensskador syns lättare.
 • Taket skyddas mot snö och smältvatten
 • Kortare kötider och snabbare leverans av material.
 • Möjlighet till lägre priser p.g.a. lägre efterfrågan och att målning ofta inte kan utföras samtidigt.
 • Takets brister syns tydligast vintertid.
 • Lätt att upptäcka missfärgningar, lukt och istappar.
 • Vår takkontroll är omfattande och innefattar även inspektion av genomföringar, tätningar, takavvattning och säkerhetsinstallationer.
 • Äldre hus med dålig ventilation är extra utsatta för vinterklimatets risker.
 • Risken för kondensproblem ökar på vintern.

Våra säkerhetsföreskrifter vid vintertakbyte:

 • Kunniga montörer med högkvalitativ säkerhetsutrustning.
 • Vi följer omfattande säkerhetsprotokoll.

Kan man byta tak på vintern?