Frågor och svar

Kan en solcellsinstallation misslyckas?

Ja, en solcellsinstallation kan misslyckas. Vanliga orsaker inkluderar felaktig installation, undermåliga komponenter, bristande underhåll, och otillräcklig plats för panelerna. För att minimera risken bör installationen utföras av certifierade proffs och material av hög kvalitet användas.

Kan en solcellsinstallation misslyckas?