Frågor och svar

Hur vet jag att det är dags för ett takbyte?

Takkvaliteten avgör när det är dags för takbyte, inte bara teknisk livslängd. Yttre påfrestningar, som väder och vind, påverkar takets kvalitet. Det är viktigt att inspektera taket regelbundet, särskilt om ditt tak är över 20 år gammalt. Ju äldre tak desto fler tillsynstillfällen per år.

Håll utkik efter osynliga skador

  • Undertaket kan ha skador trots att yttertaket ser helt ut.
  • Regelbunden kontroll kan förhindra omfattande skador och kostsamma renoveringar.

Synliga skador att hålla utkik efter

  • Spruckna pannor, lossnat material, otillräcklig tätning i ventilationsrör, stuprännor eller takfönster.
  • Läckage, istappar, konstig lukt, missfärgningar, mossa och alger, rostbildning.

Takets ålder en viktig faktor

  • Om takets ålder överstiger 30 år, kontakta en takexpert för en kontroll.
  • Agera snabbt vid upptäckt av skador för att undvika förvärrade problem och högre kostnader.

Dags för takbyte?