Frågor och svar

Hur lång tid tar en solcellsinstallation?

En solcellsinstallation på en villa tar vanligtvis mellan några dagar till upp mot en vecka, beroende på flera faktorer som storleken på installationen, takets egenskaper, och väderförhållanden. En typisk installation inkluderar förberedelser som takinspektion, montering av solpaneler, installation av omvandlare och anslutning till elsystemet.

Hur lång tid tar en solcellsinstallation?