Frågor och svar

Hur lång tid tar det att lägga om ett tak?

Normalt renoverar vi ett tak på 1-2 arbetsdagar men det kan variera något beroende på tex antal takytor, takets lutning och om det finns .  Innan arbete startas byggs en skydds- och byggställning runt ditt hus vilken tas ner ett par dagar efter vi är klara med taket och rännor m.m.