Frågor och svar

Hur lång tid tar det att lägga om ett tak?

Normalt renoverar vi ett villatak på 2-4 arbetsdagar men det kan variera något beroende på tex antal takytor, takets lutning och om det finns andra typer av speciella omständigheter som till exempel takfönster eller kupor. Innan arbete startas byggs en skydds- och byggställning runt ditt hus vilken tas ner ett par dagar efter vi är klara med taket och rännor m.m.

Hur lång tid tar det att byta tak?