Frågor och svar

Hur kan ni vara så snabba – ett nytt tak på bara 1-2 dagar?

Vår process och erfarenhet är vår styrka.  Vi har inom företaget renoverat tak i mer än 28 år och genomfört mer än 40 000 takrenoveringar.  Under denna tid har vi arbetat fram en standardiserad arbetsmodell där vi effektiviserat logistik genom egna lastbilar med kran, egen personal, lagerhållning m.m vilket medför att vi i alla delar från försäljning, planering, genomförande och efterarbete kan minimera slöseri och ineffektivitet. Det är också viktigt att minimera tiden mellan att man tagit bort det gamla taket tills dess ett nytt tak är på plats.  Väder och vind, i första hand nederbörd, kan orsaka stora skador på ett hus. Därför säkerställer vi alltid att vi får ett nytt tätskikt redan första dagen. Inte ibland – utan alltid första dagen – för att du som kund skall vara trygg och säker genom hela takomläggningen.