Frågor och svar

Hur kan ni vara så snabba – ett nytt tak på bara ett par dagar?

Vår process och erfarenhet är vår styrka. Vi har renoverat tak i mer än 30 år och genomfört mer än 50 000 takrenoveringar. Under denna tid har vi arbetat fram en standardiserad arbetsmodell där vi effektiviserat logistik genom egna lastbilar med kran, egen personal, lagerhållning med mera. Detta gör att vi i alla delar från försäljning, planering, genomförande och efterarbete kan minimera tidsslöseri och ineffektivitet.

Det är också viktigt att minimera tiden mellan borttagning av det gamla taket och installation av det nya. Väder och vind, särskilt nederbörd, kan orsaka betydande skador på ett hus. Därför säkerställer vi alltid att ett nytt tätskikt är på plats redan första dagen, vilket är avgörande för både din trygghet och säkerhet under hela takomläggningen.

Takrenovering