Frågor och svar

Hur kan jag använda hushållselen smartast med solceller?

Det är smart att köra tunga maskiner som disk- och tvättmaskin under soliga timmar. Anslut gärna en smart elmätare som ger realtidsdata om din energianvändning och produktion, vilket hjälper dig att använda systemet mer effektivt.

Smart användning av solpaneler