Frågor och svar

Fungerar solceller på vintern?

Ja, solceller fungerar även under vintern. Även om dagarna är kortare och solen står lägre på himlen, kan solcellsanläggningar producera elektricitet så länge det finns tillräckligt med dagsljus. Moderna solceller är effektiva även vid låga temperaturer och kan generera el även under molniga eller snöiga förhållanden, även om produktionen under

perioden november till februari enbart står för ca 1 % av den årliga produktionen.

Fungerar solceller på vintern?