Frågor och svar

Får man installera solceller på egen hand i Sverige?

Ja, det är lagligt att installera solceller på egen hand i Sverige, men det finns vissa regler och krav som måste följas:

Tillstånd och anmälan
Du kan behöva bygglov eller göra en anmälan till kommunen, beroende på var du bor och fastighetens typ.

Elinstallationsarbete
All elinstallation måste utföras av en auktoriserad elinstallatör. Du får inte själv göra elarbetet om du inte har rätt behörighet.

Säkerhetsföreskrifter
Installation och anslutning av solceller måste följa säkerhetsföreskrifter för att undvika risker som brand eller elektriska stötar.

Nätanslutning
Om anläggningen ska kopplas till elnätet måste den godkännas och inspekteras av ditt elnätsföretag.

Att följa dessa regler är viktigt för att säkerställa säkerheten och att installationen uppfyller alla juridiska krav.

Installera solceller själv