Frågor och svar

Behöver solpanelerna underhållas?

Solpaneler kräver generellt sett minimalt underhåll. Huvudsakligen behöver du hålla dem rena från smuts och skräp som kan blockera solljuset. Regelbunden rengöring av solpanelerna med vatten och en mjuk borste eller svamp är vanligtvis tillräckligt för att säkerställa optimal effektivitet. Dessutom kan det vara bra att hålla ett öga på eventuella skador på panelerna eller dess montage, så att dessa kan åtgärdas i tid. Underhåll av solpaneler är vanligtvis enkelt och sällan krävande.

Behöver solpanelerna underhållas?