Frågor och svar

Är solceller verkligen bra för miljön?

Ja, solceller är bra för miljön. De genererar förnybar energi, minskar beroendet av fossila bränslen, och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Produktionen och installationen har viss miljöpåverkan, men den är betydligt mindre än de långsiktiga fördelarna.

Är solceller bra för miljön?