Frågor och svar

Är solceller värda investeringen i Sverige?

Ja, solceller är en lönsam investering i Sverige. Trots Sveriges mörka och kalla vintrar, är potentialen för solenergi i landet jämförbar med norra Tyskland, där solceller står för nästan 9 % av all elproduktion. Solceller i Sverige är tillräckligt effektiva även under vintermånaderna för att producera en betydande mängd el. Det är dock viktigt att notera att lönsamheten kan variera beroende på specifika förhållanden, som takets lutning och riktning, samt lokala väderförhållanden.

Är solceller värda investeringen i Sverige?