Frågor och svar

Är solceller endast lönsamma på tak i söderläge?

Nej, solceller kan vara lönsamma även på tak som inte är riktade mot söder. Även om tak i söderläge kan generera mer solenergi under dagen, kan solcellsanläggningar på tak som pekar mot öst eller väst fortfarande producera betydande mängder el. Moderna solcellstekniker och optimeringsmetoder kan maximera energiproduktionen även på mindre

optimalt placerade tak. Det är dock viktigt att genomföra en noggrann bedömning och optimering av solcellsanläggningen för att säkerställa att den ger tillräcklig avkastning på investeringen.

tak i söderläge