Vi utför takbyten på bostadsrättsföreningar och flerbostadshus

Ett takbyte eller en takrenovering på en bostadsrättsförening är ett omfattande projekt och en stor investering. Därför är det oerhört viktigt att långsiktiga och kloka beslut tas i styrelsen som sedan förankras hos de som är boende i huset. I denna artikel hoppas vi kunna guida dig som fastighetsägare genom processen: takbyte på ditt flerbostadshus (BRF).

När är det dags för ett takbyte på din bostadsrättsförening?

Tecknen på att det är dags för en takrenovering på din BRF är de samma vare sig det gäller taket på en villa eller en bostadsrättsförening. Det kan handla om visuella skador på taket eller att ni upptäcker vattenläckor, röta eller mögel. Det kan också handla om att taket uppnått sin tekniska livslängd eller att taket enligt ditt försäkringbolag är undermåligt. Då kan en renovering krävas för att uppfylla försäkringsbolagets krav.

Däremot finns det andra saker som skiljer sig mellan att investera i en takrenovering för ett enstaka hustak och att renovera taket på en hel bostadsrättsförening.

Skillnaden mellan att renovera taket på en villa och på en bostadsrättsförening

Att renovera taket på en BRF eller på ett flerbostadshus innebär andra utmaningar än de du ställs inför vid ett vanligt takbyte.

Vid en takrenovering på en bostadsrättsförening är beslutet om projektet sällan enskilt. Här krävs det ofta att flera parter är involverade i planerna. Därför är kommunikation oerhört viktigt för att investeringen ska bli lyckad internt. Utöver detta så handlar det också oftast om ett mer omfattande och större projekt, som kräver en helt annan typ av budget.

Styrelsens ansvar i ett takprojekt på en bostadsrättsförening

Det är styrelsen ansvar att hålla koll på fastighetens fasad, fönster och balkonger. Egentligen allt det som syns utifrån, så därmed även taket. Det ligger också på styrelsens ansvar att ta en hel del beslut när en takrenovering ska påbörjas.

Styrelsen behöver bland annat tänka på följande:

Kostnader – styrelsen behöver ta fram en budget som inkluderar samtliga delar i takprojektet. Ta beslut kring finansieringsalternativ. Finns ett kapital i föreningen att använda eller kommer en höjning av månadskostnaden för de boende att behövas?

Takentreprenör – styrelsen tar beslut om val av takentreprenör. Känn dig trygg genom att göra research och ett noggrant val. Välj ett företag med tidigare erfarenhet av takrenovering på BRF:er. Det är skillnad på att byta ett villatak och på att byta tak på en hel bostadsrättsförening. Ett tips är att be om referenser och omdömen från tidigare kunder.

Störningsmoment för boende – en omfattande takrenovering kan påverka och vara störande för de boende i föreningen. Du som styrelsemedlem är skyldig att meddela de som bor i huset i god tid innan renoveringsarbetet sätts igång. Ett tips är att skapa en tydlig tidsplan så att de boende vet vad de kan förvänta sig, både vad gäller tidsomfattning men även tillgänglighetspåverkan och störande ljud.

Starta projektet på er BRF med en kostnadsfri takkontroll

Först och främst, börja med en noggrann takbesiktning. Vi på Vesivek erbjuder kostnadsfria takkontroller, helt utan åtaganden. Vi går igenom både yt- och tätskikt. Kontrollen ger er insikt i takets nuvarande skick. Efter slutförd kontroll mottar du en omfattande dokumentation som innehåller information om vad som behövs och bör göras för att ditt tak ska uppnå ett bra skick med långsiktig hållbarhet.

Fördelen med att installera solceller i samband med en bostadsrättsförenings takrenovering

En takrenovering för din bostadsrättsförening kan innebära mer än att bara återställning av ert taks funktion. Det kan även innebära att ni i samband med detta väljer att göra er bostadsrättsförening mer hållbar och gå mot en kostnadseffektiv framtid genom att installera solceller. Förutom att det är ett bra va för miljön kan det även vara gynnsamt för föreningen i sig och medlemmarna.

Brf

Här är några fördelar med att installera solceller på ditt flerbostadshus:

  • Högre fastighetsvärde – generellt för fastigheter med solceller är att de får ett högre värde och BRF:er är inget undantag.
  • Kostnadsbesparingar – minska din bostadsrättsförenings kostnader för externa elleverantörer genom solceller. Detta leder till en lägre elräkning för både förening och medlemmar.
  • Intäkter till föreningen – ni kan sälja er förenings överskottsel och få betydande intäkter till föreningens gemensamma kassa.
  • Ökar miljöansvaret – solcellerna minskar ert koldioxidavtryck och är ett betydande steg mot en hållbar förening.

Brf Ling

 

Går ni i tankarna att installera solceller kan det vara idé att genomföra detta i samband med takrenoveringen så slipper de boende störas av projektet vid flera tillfällen.

Vi på Vesivek erbjuder helhetslösningar inom takrenovering och solcellsinstallation för din BRF.

 

Takbyte på BRF och flerbostadshus i Mälardalen och Södermanland

Avgörande för att ditt takprojekt ska bli en långsiktig och hållbar investering är att du anlitar en välrenommerad och seriös takfirma för att först och främst genomföra en takkontroll. Vi på Vesivek hjälper dig gärna med brf:er och flerbostadshus med en maximalhöjd om fyra våningsplan, radhus, parhus, samfälligheter och företag.

Vårt unika koncept kräver en viss närhet till våra depåer i Bålsta, Uppsala och Flen. Därmed utför vi i dagsläget takrenoveringar i hela Mälardalen, Uppsala län och Södermanland.

 

Kontakta oss för en kostnadsfri takkontroll!

Artiklar Bostadsrättsföreningar Bostadsrättsföreningar Solpanel