Vanliga frågor om solceller

vanliga frågor om solceller

1. Hur fungerar solceller?

Solcellspaneler omvandlar solstrålar till energi som leder till en lägre elräkning!

Om vi ska titta lite närmre på hur det fungerar så kan vi beskriva det så här: När solstrålar når din solpanel skapas negativ laddning på ovansidan och positiv laddning på undersidan. Laddningen leds därefter till en växelriktare och laddningen omvandlas till el.

Solenergi

Olika typer av solceller

Monokristallina är de vanligaste solpanelerna, dessa är svarta och är effektivare än de polykristallina. Utöver det så finns det också en ytlig fördel med de svarta panelerna. De smälter oftast in bättre och på fler typer av tak än de blåa. Vi använder oss av de svarta panelerna!

Elen som skapas använder du sedan i din fastighet. Den el som inte kommer till användning kan du lagra i batterier för att förbruka i framtiden. Eller så säljer du den till en elleverantör!

2. Vilka tak är optimala för solcellsinstallation?

Det är viktigt att se till att ditt taks kvarvarande livslängd minst motsvarar livslängden på dina nya solceller. Vilket som sagt är minst 25 år. Installerar du solceller på ett äldre tak kan det leda till extra kostnader om taket efter en tid behöver bytas eller renoveras. Nedmontering och återmontering av solcellerna blir en onödigt dyr historia som adderas på dina kostnader för takbytet.

Vi installerar endast solceller på VESIVEK-tak eller i samband med att vi genomför ett takbyte. Detta gör att vi med säkerhet vet vilken kvalitet taket vi installerar panelerna på har och vi kan därmed lova dig maximal effekt och livslängd på din investering.

Solceller är mottagliga även för den diffusa strålningen

Viktigt att komma ihåg är att solpaneler inte bara skapar el under årets mest soliga dagar. Solceller är mottagliga även för den diffusa ljusstrålningen, som står för ca hälften av upptaget från dina solpaneler.

Den diffusa ljusstrålningen är ett indirekt ljus. Det reflekteras antingen via andra ytor innan den når dina paneler, eller så är de strålar som finns trots molnigt väder. Ju ljusare väder desto bättre naturligtvis, men du behöver inte vara orolig för att elproduktion helt skulle under molniga dagar.

3. Måste jag söka bygglov för installation av solceller?

I de allra flesta fall behöver du inte söka bygglov för att installera solceller på ditt tak. Undantaget är ifall panelerna inte är installerade utanpå huset och om de inte ligger platt jämns med huset. Men för att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du tar kontakt med din kommun.

Skulle du ha ett tak där panelerna behöver installeras vinklade, upp ifrån taket. Eller om taket där solpanelerna ska monteras ligger i närheten av ett område som är av riksintresse och kan störa försvaret så krävs bygglov.Taksäkerhet

4. Solceller i Sverige, är de verkligen lönt?

Ja, det är det absolut! Vi förklarar varför:

 Tyskland har i nuläget en av de världens ledande marknad för solceller. Detta trots att det naturligtvis finns länder som kan producera betydligt mer energi. Spanien tex har, tack vare sitt klimat, möjlighet att producera närmare 60% mer än vi här i Sverige.

Att Tyskland är en av de länder med mest omfattande solcellsutbyggnad talar för att vi med liknande klimat kan spå en mycket ljus framtid för utveckling av solceller.

En vanlig villa med solcellstak i Sverige kan täcka en stor del av den totala elförbrukningen i hemmet och ibland även mer än det. Och naturligtvis leda till sänkta elräkningar.

5. Är solceller i slutändan bra för miljön?

Att välja att installera solpaneler är ett bra val för miljön. Det många frågar sig är hur miljövänlig själva produktionen av solcellerna är.

Solceller påverkar miljön enbart i samband med tillverkningen och energiförbrukningen under själva framställningen. I det långa loppet motsvarar produktionens påverkan på miljön mycket lite i jämförelse med den mängd energi som en solpanel producerar under sin (minst 25-åriga) livslängd.

Under drygt ett år kan du producera lika mycket energi som förbrukades under framställningen av solpanelen. Denna siffra gäller dock Norra Europa, vilket innebär att det på andra ställen i världen kan gå betydligt fortare.

 

Hoppas vi kunde reda ut några av dina frågetecken kring solceller!

Boka en kostnadsfri takkontroll så ser vi över
förutsättningarna för en solcellsinstallation på ditt tak.