Så undviker du bristfälliga solcellsinstallationer

Svarta solceller på panntak, stor ljusgrå verande med utemöbler och parasoll

Bristfälliga solcellsinstallationer är tyvärr allt för vanligt

När allt fler börjar se sig om efter ett mer hållbart val inför sin takrenovering, i form av solceller, vill fler aktörer etablera sig på marknaden. Försäkringsbolagens siffror visar att långt ifrån alla som utger sig för att vara solcellsinstallatörer besitter den fulla kompetens som krävs för att dina solceller ska vara en trygg investering.

Siffror så höga som 4 av 5 besiktade tak visar på brister i installationen, där bristerna inte bara kan leda till lägre effekt av solcellerna. Missar och felaktig installation kan leda till värre saker än så för de som vistas i bostaden.

Vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att du väljer en seriös aktör som har de kunskaper som krävs för att installera dina solceller!

Vem får installera solceller?

Solceller är klassade som en starkströmsanläggning vilket betyder att solcellsmontörer arbetar med elinstallationer. Därför har seriösa aktörer expertis inom både tak och elinstallation.

Svarta solceller på tak, banderoll i förgrunden på ställning med Vesiveks logga. 2 st solcellsinstallatörer på bild

Bristfälliga solcellsinstallationer innebär oerhörda brandrisker

Det allra viktigaste är att din installatör följer tillverkarens och leverantörens anvisningar. Det kan låta självklart men det är faktiskt ett av de vanligare felen som man kan stöta på.

Vanligt förekommande fel

Oskyddade eller underdimensionerade kablar

Vid bristfälliga solcellsinstallationer stöter man ofta på problem med kablarna. Kablarna hänger ibland helt fritt och nöter då mot varandra. Utöver det så utsätter man oskyddade kablar snö, is och vind vilket leder till skador när de när de skrapar mot underlaget. Kablarna ska alltså vara skyddade från all yttre påverkan, både människor, takytor, väder och vind.

Det är inte ovanligt att man vid installationen använder underdimensionerade kablar. Feldimensionerade kablar blir lätt överhettade och börjar över tid hänga, likt gummisnoddar, och livslängden bli långt ifrån de dryga 30 år som de ska klara.

Bristfälliga infästningar

Att använda fel materialval vid infästning kan bland annat leda till att infästningen inte sluter tätt eller att man nöter på kablar och risken finns att de blir klämda.

Ett annat vanlig fel är att man inte anpassar infästningen efter underlaget. Att installera en slät aluminiumskena på ett vågigt plåttak kan leda till skada på metallen då risken att galvaniska strömmar uppstår när skenan kommer i kontakt med plåten.

Ingen hänsyn till snö-och vindbelastning

Innan installation är det viktigt att man genomför och dokumenterar en grundlig snö- och lastberäkning. Faktorer som var i landet installationen sker samt vilken typ och vinkel taket har avgör resultatet av beräkningen. Detta är nödvändigt för att installationen ska bli lyckad och hållbar på sikt.

Kunden saknar dokumentation av arbetet i 80% av fallen

Du som kund har rätt till fullständig dokumentation för din solcellsinstallation. Du ska ha full insyn i vad man har gjort och ha underlag för att man följt leverantörens anvisningar. Dokumentationen ska innefatta:

  • Produktinformation om infästningar, panelerna, kablage och växelriktare
  • Underhållsinstruktioner för dina solceller
  • Snö- och lastberäkningar
  • Garantivillkor

Så utför vi din trygga solcelllsinstallation

Vi på Vesivek håller oss alltid uppdaterade gällande de senaste riktlinjerna som gäller för branschen och från våra leverantörer, så att du som kund är garanterad en säker installation.

Vi följer alltid aktuell lagstiftning och leverantörens senaste anvisningar

Svarta solceller på villa, klarbli himmel och fin pergola feamförhuset. Grön häck i förgrunden.

Skyddade kablar med hållbar och anpassad upphängning

Vi har arbetat fram säkra lösningar när det kommer till kabelupphängning. Där många andra solcellsinstallatörer brister ser vi till att fästa samtliga kablar i anpassade kabelupphängningar som gör att dessa aldrig kommer i kontakt med yttre påverkan eller taket.

Unika infästningar i samarbete med Benders

I vårt samarbete med Benders använder vi oss av särskilt anpassade infästningar för betongpannetak. Det innebär att produkterna är skapade på så sätt att man inte behöver göra några ingrepp i taken för att infästningen ska bli optimal.

Det hör annars till vanligheten att man behöver påverka takpannorna för att infästningen ska bli korrekt och då upphör garantierna för taket att gälla. Dessa urgröpningar och anpassningar som påverkar tätskiktet kan dessutom skapa passager som gör det möjligt för fukt och väta att ta sig in.

Men det är alltså inget du behöver oroa dig för med våra infästningar. Monteringen görs med Benders Sunlight infästningar, utan någon som helt påverkan på materialet undertill och garantierna bibehålls.

Svarta solceller på villatak, närbild på infästningar från Benders

 

Vi använder marknadens enda solcellsfästningar där du bibehåller din takgaranti för takpannor

Säker och skyddande kabellösning

Beroende på tak anpassar kabellösningar. På panntak har vi tex multihållare i komposit i kombination med kabelkanaler i klämfästen som garanterar högsta säkerhet på din kabeldragning. Bakom panelen fäster vi kabeln med rostfria kantclips i stället för buntband som många andra använder sig av, där hållbarheten skiljer sig avsevärt.

På plåttak placerar vi kablarna i en skena, tryggt skyddade mot förslitning och utan kontakt med taket.

Vi använder oss av skyddande skenor och multihållare

skyddande skena för kabel i förgrunden, längre bort på tegeltaket står takmontör iförd orange tröja

Certifierade enligt lagstiftning 

Våra montörer är utbildade av elektriker och certifierade via Svensk solenergi. Inkoppling och egenkontroll av solcellerna sker alltid av en certifierad elektriker. Vi erbjuder alltså en smidig helhetslösning för dig som kund.

Våra montörer är certifierade. Elektriker sköter installation och kontroll.

Med omtanke för dig som kund

Enligt konsumentköplagen ska installatörer avråda från en installation om man inte anser att det nuvarande taket kommer att hålla lika länge som solcellerna. Därför installerar vi endas på tak som är som mest 10 år gamla eller i samband med renovering. På så sätt kan vi garantera dig de optimala förutsättningarna för din investering och fullständig trygghet.

Vi överlämnar fullständig dokumentation på hela arbetet

 

Kontakta oss för en kostnadsfri takkontroll så gör vi en grundlig genomgång av ditt tak!

 

 

Solpaneler