Solceller på gammalt tak kan bli kostsamt

solceller

Med rätt förutsättningar är solceller en långsiktig investering

Går du, precis som många andra villa- och fastighetsägare, i tankarna att installera solceller?

Marknaden växer så det knakar och allt fler väljer att installera denna hållbara energikälla. Solceller kan producera el i upp till 25 år och är en långsiktig investering, både för hushållsekonomin och för klimatet. I alla fall utom ett! 

Om du monterar solceller på ett gammalt, icke dugligt tak, kan den investeringen i stället förvandlas till en kostsam historia.

Takkvaliteten är avgörande för solcellernas funktion

Solceller monteras ovanpå eller integrerat i ditt tak. Därför är takets kvalitet den avgörande faktorn för om solcellsinstallationen kommer att bli den långsiktiga investeringen du är ute efter.

Taket måste matcha solcellernas livslängd

solceller

För att du ska få maximal effekt av dina solceller måste taket matcha solcellernas ca 25-åriga livslängd. Skulle taket ha en kortare livslängd än solcellerna leder det till att en nedmontering och en ny uppmontering av solcellerna måste genomföras när du behöver genomföra ditt takbyte. Inträffar detta talar vi om en tilläggskostnad på upp till 100.000kr, endast för solcellsmonteringen.

Så var oerhört noga med det grundläggande steget i din solcellsinstallation: Din takkvalitet!

Du som husägare ansvarar för kontroll av ditt tak

Du som ägare ansvarar för takets kvalitet, därför bör man alltid rådfråga en expert för att få fackmannamässig information om skicket på sitt tak.

Solceller på gammalt tak är inte bara kostsamt, det kan innebära säkerhetsrisker

Att montera solcellspaneler på ett tak i dåligt skick behöver inte bara bli onödigt kostsamt, det kan också utgöra en säkerhetsrisk.

Om fackmannen vid besiktningen meddelar att taket är för gammalt för en optimal solcellsinstallation så måste en takrenovering eller ett takbyte genomföras. En installation på ett gammalt tak kan innebära en mycket hög brandrisk.

Installatören har ingen skyldighet att påtala fel

Viktigt att komma ihåg är att installatören inte är skyldig att påtala eventuella brister på taket. Detta gör att många har stött på oseriösa aktörer där de fått sina solceller installerade på tak som egentligen inte uppfyller kraven för att solcellerna ska bli en långsiktig investering för köparen.

Missnöjda kunder när grundarbetet inte utförts korrekt

I takt med att solcellspaneler blir mer och mer efterfrågade så har anmälningarna hos Allmänna Reklamationsnämnden också ökat. Under förra året tog man emot 840% fler ärenden än tidigare.
Ärendena kunde handla om förseningar i produktion samt att anläggningen inte levt upp till förväntningarna. Många känner sig ”lurade” av företag i solcellsbranschen.

När förarbetet görs rätt blir solceller din långsiktiga investering

Se därför till att din solcellsleverantör är eller samarbetar med elinstallatörer som är  auktoriserade! Detta kan du göra genom att besöka Elsäkerhetsverkets webbplats. Finns företaget registrerat här kan du känna dig trygg med att de kommer att följa de rådande regler som finns gällande solcellsinstallation.

VESIVEK – Seriös aktör på solcellsmarknaden

Vi som seriös aktör på marknaden vill garantera den optimala livslängden och funktionen på ditt solcellsstak. VESIVEK erbjuder helhetslösningar med takbyte och installation av solceller eller enbart installation av solceller för dig som har ett tak som inte är mer än 10 år gammalt. På så sätt kan vi garantera våra kunder den verkligt, långsiktiga investeringen som man vill ha av sin installation!

Solpaneler