Sänk kostnaden för solceller med grönt avdrag!

Två takexperter installerar solceller på ett tak med en Vesivek-vepa i förgrunden

Du som går i tankarna att installera solceller vet väl att du kan reducera kostnaderna en hel del med hjälp av det nya bidraget. Eller rättare sagt: avdraget!

Grönt avdrag för solceller

Staten har infört ett grönt avdrag för att främja de som väljer att gå över till grön teknik! Denna skattereduktion har du som privatperson rätt att nyttja vid installation av solceller. Det ersätter det vanliga ROT-avdraget och det tidigare solcellsbidraget.

Läs vidare så går vi igenom steg för steg hur du ska göra för att ta del av grönt avdrag på inköp och installation av dina solceller.

sänk priset på solceller med grönt avdrag

Höjt avdrag för att göra Sverige mindre beroende av fossil elproduktion

Regeringen har sedan den 1:a Januari 2023 infört det nya bidragssystemet för att höja efterfrågan på solceller. Man hoppas på att öka Sveriges möjligheter att skapa mer förnybar el och göra oss mindre beroende av den fossila elproduktionen.

Det gröna avdraget, mer förmånligt än tidigare bidrag

Till skillnad från det tidigare solcellsbidraget som låg på 15% så är det nuvarande både högre och dessutom smidigare rent administrativt. Inga besvärliga ansökningsprocesser eller långa väntetider för att få sin ersättning utbetald. Nu sköter din solcellsleverantör och Skatteverket allt och avdraget hamnar direkt på din faktura!

Sänk totalbeloppet på din faktura

Numer sköter som sagt solcellsföretaget och Skatteverket allt det administrativa och ditt avdrag kommer att synas direkt på din faktura.

Avdrag för material och installationskostnader av grön teknik

Som rubriken säger så är det inte bara vid köp av just solcellerna som du har rätt att ta del av avdraget. Det täcker en större del av dina inköps- och installationskostnader även när du köper annan typ av grön teknik så som t.ex. solcellsbatteri eller laddbox till din bil.

För inköp och montering av solcellsbatteri och laddbox till din bil har du också rätt till ett omfattande avdrag.

Flicka som leker med vatten nedanför ett stuprör. Välj solceller med görnt avdrag för en hållbar framtid

Det går att nyttja avdraget på nytt, varje år, upp till rådande maxbelopp. Det är därmed mycket förmånligt för dig som steg för steg vill utöka din gröna teknik.

För exakt information om de aktuella avdragsbeloppet hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Så här gör du får att ta del av det gröna avdraget!

Skatteverket ställer en del krav som du (och din solcellsleverantör) måste uppfylla för att du ska ha rätt att ta del av avdraget. Det krävs att du:

  • Är privatperson (avdraget gäller inte för bostadsrätts- och fastighetsägare)
  • Är myndig
  • Står som ägare på bostaden som installationen genomförs på
  • Anlitar en solcellsleverantör med F-skattsedel
  • Köper en helhetslösning av solcellsleverantören (köper du material och arbetskraft från skilda firmor täcker avdraget endast installationen)
  • Betalat in den del avskatten du är skyldig att betala in under året (var uppmärksam på detta om du tidigare använt dig av ROT- eller RUT-avdrag).

Resten sköter som sagt din solcellsleverantör och Skatteverket!

Det förmånliga avdraget ökar efterfrågan på solcellsinstallationer

I och med det nya avdraget och solcellers framfart finns det en stor efterfrågan på installatörer. Så tveka inte att kontakta oss i tid så att vi kan påbörja installationen när du önskar.

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI TAKKONTROLL

Solpaneler