Så vet du att det är dags för takbyte

takbyte

Upptäck skador och gör ditt takbyte i tid

Taket är en av de viktigaste strukturerna i ditt hem, så ta väl hand om det och se till så att det är vattentätt, säkert och att ventilationen fungerar optimalt.

Den tekniska livslängden

Det är viktigt att hålla koll på sitt taks tekniska livslängd, men det är inte den som i slutändan är avgörande för när det är dags att genomföra ett takbyte. Det är helt och hållet takets kvalitet som bestämmer när det är dags att kontakta oss för en kostnadsfri takkontroll.

Takkvaliteten är avgörande 

Kvaliteten på ditt tak påverkas inte bara av det ålder. Ett tak kan utsättas för en mängd olika yttre påfrestningar. Detta kan naturligtvis påskynda ditt taks åldrande och försämra takets kvalitet. Kvaliteten på taket kan påverkas av flertalet fenomen. Bland annat av hur takläggningen såg ut vid förgående takbyte. Men också var huset är beläget någonstans; står det skyddat av andra byggnader eller kanske helt öppet och utsatt för väder och vind?

Tecken på att det kan vara dags för takbyte

Rekommendationen är att du själv kontinuerligt ser över takets kvalitet. Är taket över 20 år gammalt eller du börjar tyda tecken på förändringar i ditt taks skick så kan det vara lämpligt att låta en takexpert se över ditt tak. Att notera förändringar på ditt tak i ett tidigt skede, kan förlänga takets livstid och bespara dig kostsamma renoveringar.

Ta hjälp för att upptäcka de osynliga takskadorna

De skadorna som kan vara svårare att upptäcka för dig som privatperson är de skador som uppstår på undertaket, så kallade ”osynliga” skador. Undertaket är en duk som placeras under takets ytskikt. Detta för att stoppa eventuell fukt som lyckats ta sig förbi yttertaket. Det är oerhört viktigt att duken är intakt.

Så även om yttertaket ser helt och fräscht ut, kan undertaket ha skador. Därför lönar det sig inte att slarva med att med några års mellanrum kontrollera undertaket. På så vis hinner du reparera skadorna under tiden som de är små i stället för att vänta ut dem och plötsligt stå inför ett akut takbyte.

Märkbara takskador som du själv kan hålla utkik efter

De synliga skadorna är lättare för dig som ägare att upptäcka. Detta kan innefatta bland annat skador som spruckna tegelpannor, material som lossnat eller annat trasigt material. Att ytskiktet är helt och fräscht, ökar chanserna för att hålla fukt ute.

Läckor

Ett läckage är en tydlig indikation på att ditt tak är skadat. Läckan beror på att takbeläggningen inte är tillräckligt tät för att hindra nederbörd och fukt från att ta sig in.

Vanligast är att det i ventilationsrör, stuprännor eller takfönster uppstår otillräcklig tätning.

Går läckaget obemärkt förbi och inte åtgärdas kan det leda till fuktskador och röta. Ett rötangrepp kan orsaka skador som blir väldigt kostsamma, både på taket och i husets grund. Dessa angrepp blir ofta så omfattande att ett takbyte är mer värt att genomföra än att försöka rädda det som är skadat.

Kontakta en takkontrollant så snart du misstänker att ditt tak har någon form av läckage. Ju snabbare man upptäcker en eventuell läcka desto lättare är det att få bukt med den.

Skador att vara uppmärksam på och som kan föranleda takbyte:

Istappar

Till följd av att varmluften inuti huset värmer upp taket på utsidan, genom bristfällig isolering eller otillräcklig ventilation, smälter snön på taket. Snön blir till vatten som letar sig ner från taket och bildar istappar i hängrännorna.

Oftast inträffar detta på äldre hus där isoleringen vanligtvis är lite sämre. Risken för läckage ökar betydligt i och med isbildningen och försämrar dessutom takmaterialets hållbarhet.

Lukt

Skulle du upptäcka en konstig lukt inomhus eller missfärgningar på takets insida är det med största sannolikhet röt- eller svampangrepp som har orsakats av ett läckage. Märker du detta finns det starka skäl att kontakta en takkontrollant.

Mossa

På ett tak som inte är tillräckligt tätat eller som har drabbats av läckage kan mossa och alger börja frodas. Algerna och mossan kan inte bara skapa sprickor i tegel utan de är också en perfekt grogrund för andra växter vars rötter kan skada ditt ytskikt.

takbyte

Rostbildning

Börjar det dyka upp rost på hängrännor och nockskruvar tex. Och är dessutom huvudskruvarna lösa så är är det en god idé att kontakta oss för en takkontroll för att se över takets skick.

Takets ålder överstiger 30 år

Som vi nämnde så är det i huvudsak taket kvalitet som avgör när ett takbyte är lägligt, men när ett taks ålder överstigit 30 år gör du rätt i att kontakta oss.

Vårt viktigaste tips!

Agera så snart du upptäcker en skada på ditt tak! Det är en riktlinje man inte bör kringgå.

Att vänta med att kontakta en takexpert kan leda till att skadorna förvärras och i värsta fall tar sig till exempel fukt in på vind och i väggar. I sådana fall blir arbetet med att återställa taket mer omfattande och således mer kostsamt.