Några tips inför ett takbyte

Några god råd när du ska byta tak

Ett tak skall hålla länge. Riktigt länge. Taket är en av husets viktigaste delar och därför är det extra viktigt att en omläggning av ett tak görs med rätt teknik och material av högsta kvalitet. Ett rätt utfört arbete ger dig många år av trygghet och sinnesro. Är du osäker på om det är dags för en takrenovering kan du ta hjälp av en takläggare för en konditionskontroll av ditt tak.

Du bör anlita ett professionellt företag vid takbyte och kan då välja att ta in flera företag som gör olika delar (delad entreprenad) eller ett företag som tex Vesivek som utför arbetet på totalentreprenad och är specialiserade på just takrenoveringar. Om du väljer en delad entreprenad – tänk på att du som byggherre är ansvarig för arbetsmiljön under projektet och måste reglera ansvarsfördelningen mellan dig och entreprenörerna. Vid totalentreprenad övergår detta ansvar till totalentreprenören enligt gällande lagstiftning.

Vesiveks tips för ett väl utfört takbyte

Låt utföra en takkontroll eller konditionskontroll av taket

Först och främst bör taket kontrolleras och så du har en objektiv och klar bild över ditt taks kondition för att kunna få en uppfattning av renoveringsbehovet.

Be flera företag om offert för takbyte

Fråga flera företag om offert på takbytet. Se till att jämföra alla offerter så att allt är med och att du värderar priset utifrån samma grundkriterier. Några saker som kan vara bra att kontrollera är materialval och garantier, ingår ansvar för arbetsmiljö och fallskyddsställningar, är det en totalentreprenad och får du ett fast pris på helheten?

Granska takföretagets försäkringar och ekonomi

Har entreprenadföretagen de försäkringar som krävs? Kontrollera företagens ekonomi och att de har f-skatt och är momsregistrerade. Här kan man tex använda allabolag.se eller kontakta myndigheter som bolagsverket och skatteverket. Tänk på att garantier upphör i det fall företag går omkull – hur viktigt är då en bra ekonomisk historik och företagets storlek?

Säkerställ takrenoveringens tidsplan och be om ett avtal

Har företaget egen personal och utför jobbet i egen regi eller tar de in underentreprenörer? Kan de säkerställa att tidsplaner för genomförande hålls?

Se till att du har ett skriftligt avtal där allt väsentligt ingår. Som konsument har du långtgående skydd i konsumenttjänstlagen men ett tydligt skriftligt avtal som reglerar pris, vad som ingår (och inte ingår), tidpunkt för genomförande m.m. är alltid att föredra.

Granska och jämför garantier för takläggningen

Alla garantier bör överlämnas skriftligt. Det skall framgå vad dessa innebär och vilka villkor som gäller.

Ta reda på ifall takbytet kräver bygglov

Behövs bygglov eller bygganmälan? Kontakta din kommun för att kontrollera vilka regler som gäller för din fastighet. Det varierar mellan olika kommuner beroende på områdets detaljplaner.

 

Artiklar Takbyte Takbyte