Klimatet har förändrats, behöver ditt tak förändras?

Studier visar att klimatet förändras. Behöver vi oroa oss över hur framtida väderförhållanden påverkar våra hem?

Nederbörden varierar över året men den störa mängden nederbörd faller under vintermånaderna.  Det varmare klimatet gör att mängden regn och smältvatten ökar istället för att, som tidigare, utgöras av snö. Längre perioder utan frost gör att mängden fukt i och runt takets olika delar ökar och utan ordentlig ventilation ökar också risken för mögelpåväxt och kondens under taket.

En ordentlig ventilation av taket är viktigt

Takrenovering är en större investering för hushållet och därför måste både val av produkter och konstruktionsmodell vara av hög kvalitet och kunna fungera under lång tid. Detta blir extra viktigt när väderförhållanden förändras över tid. Vesiveks tekniska chef Jari Pohja säger att företagets produktavdelning länge studerat de utmaningar som förändrat klimat medför och har de senaste åren kunnat presentera förbättrade produkter.

-”Vår princip har alltid varit att erbjuda våra kunder produkter anpassade för tuffa nordiska väderförhållanden.  Tex har många av våra produkter garantier i upp till 50 år” säger Jari Pohja

Med ett nytt fuktigare klimat blir kraven på ordentlig ventilation större. En bra ventilationslösning i huset gör att fuktvandring i husets konstruktion minskar och därmed risken för fuktrelaterade skador. Om huset har dålig isolering kan varm luft vandra upp genom bjälklag och när den möter kallare luft på vind eller i tak finns risk för kondensbildning. Om varm luft dessutom läcker igenom ut till yttertaket kan kondens även uppstå under takplåten för att droppa ner på yttertaket.

Om du har valt en konstruktion som är tillräcklig ventilerad både under och över tätskiktsduken minskar risken för problem. Vissa äldre hus kan kräva ytterligare åtgärder för att öka ventilationen och därför har företaget tagit fram lösningar för alla typer av tak på småhus. I Vesiveks takkonstruktion används anti-mögelbehandlat trä och en diffusionsöppen tätskiktsduk som heter Divoroll Pro från Monier Roofing.

Tätskiktsduken med utmärkta egenskaper

Tätskiktsduken skall stoppa vatten uppifrån och binda vattenånga som stiger nedifrån. Den nya Divoroll PRO är den enda tätskiktsduk som har 30-årig tillverkningsgaranti. Den är tyngre och tjockare och binder därmed mer vatten. Den har även utmärkta egenskaper kring hållfasthet och UV-beständighet.

Tänk på att alla tak är olika och kräver en korrekt professionell bedömning av dess egenskaper för att bästa långsiktiga konstruktion och utformning skall användas.

 1. Egen beprövat installationskoncept
 2. Långsiktigt hållbara materialval
 3. Anti-mögelbehandlat virke
 4. Slitstark underlagsduk
 5. Dubbel ventilationsspalt konstruktion
 6. Mer nederbörd
 7. Med molnighet
 8. Mer blåst
 9. Färre perioder med minusgrader och torr luft
 10. Större risk för kondensproblematik
 11. Större risk för klimat där mögelsporer trivs
 12. Vesivek taklösningar