Vesivek vinterkampanj! -30% på materialkostnaden

Vintern är en bra tid att göra takrenoveringar

 

Fördelar med takrenovering vintertid:
  • Den genomsnittliga luftfuktigheten är lägre
  • Snö och frost skyddar marken
  • Orsaker till kondens under taket är lättare att upptäcka
  • Skottning av taket ingår i priset
  • Taket blir tryggat mot snö och snösmältning under vinter och vår

 

Takets brister syns tydligast under vintern

Snö på taket utgör inget hinder att genomföra en takkontroll. Eventuella problem med skador på takkonstruktionen upptäcks ofta infrån. Våra kontrollanter inspekterar alltid vind och insida av taket likväl som utsida och underlag. Eventuella estetiska brister kan vara svårare att upptäcka men där känner ofta kunden själv till vilka problem man har med tex sandsläpp, slitage på pannor eller plåt osv. Om det förekommer flagning av färg, sprickor eller att ytmaterial inte sitter fast kan det vara tydliga indikationer på risk för läckage.

Läckage ger ofta tydliga tecken i form av missfärgningar och eller gammal lukt, och vintertid bygger det ofta istappar eller isklumpar där kondens ansamlas när varm luft läcker upp genom taket.

Vid en takkontroll kontrollerar vi takets beskaffenhet, genomföringar och tätningar. Vi avsynar även takavvatnning, hängrännor och taksäkerhetsinstallationer.

Särskilt uppmärksamhet bör ägnas innertak och vindar i bostadshus byggda på 60-, 70- och 80-talet.

Risken för kondens ökar när uteluften är sval

Fuktskador kan uppstå inte bara på grund av yttre läckage utan även genom kondens då varm luft läcker upp genom huset och möter kall ytterluft.

I äldre bostadshus är ventilation med självdrag ofta otillräcklig. Om ångspärren dessutom är dålig kan fukt passera genom bjälklaget ända upp till vinden. Om så är fallet är det extra viktigt att man har en vind och taklösning som har bra ventilation. Dessa problem syns extra tydligt vintertid när luften utomhus och på vind är kall – då blir skillnaden mellan luft från insida och utsidan större och risken för kondensproblem ökar.

En tredjedel av Vesiveks renoveringar görs under vintern

Även om det låter underligt så är vintern en bra tid för takrenoveringar. Risken för att fukt kommer in i konstruktionen under renoveringen är minimal eftersom luftfuktigheten normalt är lägre under vintermånaderna. Din tomtmark och planteringar är även de säkrare på vintern, eftersom snö och frost skyddar dem mot skador på grund av tunga fordon och material. Vi skottar bort den snö som eventuellt samlats på taket före rivningsarbetet, utan någon extra kostnad. Så ditt tak blir förberett för vårens påfrestningar av smältvatten och snö.

 

Villkor för Vinterkampanj 30% rabatt på materialkostnad

  • Takfot- och vindskivor är grundmålade ett varv. Täckmålade två gånger på utsida. Slutmålning, målning av snittytor, spikhål, målning av skorstenstopp samt topp avloppsventilation ingår ej.
  • Vid vinterkampanj endast grov byggstädning av tomt och bortforsling av avfall
  • Erbjudande gäller vid beställningar som läggs mellan 1/11-2020 och 30/3-2021 med genomförande av renovering senast 15/4-2021 och Vesivek bestämmer renoveringstidpunkt under perioden.

Se här hur takrenoveringar går på vintern

Begär offert

Begär offert

  • Uppgifter om ditt tak

  • Kontaktuppgifter